Toplantı Tarihi
11 – 13 Aralık 2020


Düzenleme Komitesi


DÜZENLEME KOMİTESİ

Başkan

Dr. Süleyman Ataus

Bilimsel Sekreter

Dr. Saadettin Eskiçorapçı

Düzenleme Kurulu

Dr. Gökhan Özyiğit

Dr. Güven Aslan

Dr. Levent Türkeri

Dr. Mahmut Gümüş

Dr. Mustafa Erman

Dr. Sinan Sözen

Dr. Uğur Selek

Dr. Yavuz Anacak

Dr. Yüksel Ürün