26 Aralık 2020, Cumartesi
09:15 – 09:30 AÇILIŞ
MESANE KANSERİ
09:30 – 09:50 ERKEN EVRE MESANE KANSERİ
Oturum Başkanları: Dr. Süleyman Ataus, Dr. Yavuz Anacak
09:30 – 09:45 Erken Evre Mesane Kanserinde Sistemik İmmünoterapi
Dr. Sevil Bavbek
09:45 – 09:50 Soru ve Tartışma
09:50 – 10:30 YÜKSEK RİSKLİ KASA İNVAZE OLMAYAN MESANE KANSERİ
Oturum Başkanları: Dr. Haluk Özen, Dr. Serdar Turhal
09:50 – 10:00 BCG Yokluğunda İntravezikal Tedavi Seçenekleri
Dr. İlker Tinay
10:00 – 10:10 Cerrahi
Dr. Deniz Bolat
10:10 – 10:20 Radyoterapi
Dr. Ufuk Abacıoğlu
10:20 – 10:30 Soru ve Tartışma
10:30 – 10:45 ARA
10:45 – 11:25 KASA İNVAZE MESANE KANSERİ
Oturum Başkanları: Dr. Aydın Mungan, Dr. Nil Molinas Mandel
10:45 – 10:55 Organ Koruyucu Yaklaşımlar
Dr. İlknur Bilkay Görken
10:55 – 11:05 Güncel Radikal Sistektomi
Dr. Güven Aslan
11:05 – 11:15 Neoadjuvan ve Adjuvan Tedaviler
Dr. Fatih Köse
11:15 – 11:25 Soru ve Tartışma
11:25 – 11:40 ARA
11:40 – 12:20 METASTATİK MESANE KANSERİ, ÜST ÜRİNER SİSTEM TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Oturum Başkanları: Dr. Serdar Özkök, Dr. Hasan Şenol Coşkun
11:40 – 11:50 Metastatik Mesane Kanserlerinde Sistemik Tedavide Gelişmeler
Dr. Hakan Harputluoğlu
11:50 – 12:00 Üst Üriner Sistem Tümörlerinin Tedavisinde Cerrahi
Dr. Volkan İzol
12:00 – 12:10 Üst Üriner Sistem Tümörlerinde Radyoterapi
Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş
12:10 – 12:20 Soru ve Tartışma
12:20 – 12:35 ARA
12:35 – 13:15 MESANE TÜMÖRÜ VAKA BAZLI ÜROONKOLOJİ KONSEYİ
Oturum Başkanı: Dr. Sümer Baltacı
Tartışmacılar:
Dr. Deniz Yalman
Dr. Mert Başaran
Dr. Hayrettin Şahin
13:15 – 13:30 ARA
PROSTAT KANSERİ
13:30 – 14:10 PROSTAT KANSERİ; TANI, TARAMA, EVRELEME
Oturum Başkanları: Dr. Fadıl Akyol, Dr. Kamil Çam
13:30 – 13:40 Prostat Kanserinde Genetik ve Moleküler Belirteçler
Dr. Fehmi Narter
13:40 – 13:50 Tanı Aşamasında Yeni Görüntüleme Olanakları
Dr. Gökhan Pekindil
13:50 – 14:00 Prostat Biyopsisi: 2020’de İdeal Teknik ve Kullanım
Dr. Serdar Çelik
14:00 – 14:10 Soru ve Tartışma
14:10 – 14:25 ARA
14:25 – 15:15 DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ LOKALİZE PROSTAT KANSERİ
Oturum Başkanları: Dr. Gökhan Özyiğit, Dr. Berksoy Şahin
14:25 – 14:35 Düşük Riskli Prostat Kanserinde Aktif İzlem Standart Tedavi Olmalıdır
Dr. Barış Kuzgunbay
14:35 – 14:45 Cerrahi Tedavi
Dr. Ozan Bozkurt
14:45 – 14:55 Fokal Tedavi
Dr. Cenk Yücel Bilen
14:55 – 15:05 Radyoterapi
Dr. Şefik İğdem
15:05 – 15:15 Soru ve Tartışma
15:15 – 15:30 ARA
15:30 – 16:25 YÜKSEK RİSKLİ LOKALİZE VE LOKAL İLERİ PROSTAT KANSERİNDE MULTİMODEL TEDAVİ VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanı: Dr. Sinan Sözen
15:30 – 15:40 Tedavi Kararında Yeni Jenerasyon Görüntüleme
Dr. Gamze Çapa Kaya
15:40 – 15:50 Cerrahi ve Genişletilmiş Lenfadenektomi / Kurtarma Lenfadenektomisi
Dr. Saadettin Eskiçorapçı
15:50 – 16:00 Radyoterapi+ADT
Dr. Fazilet Dinçbaş
16:00 – 16:10 Sistemik Tedavi
Dr. Aziz Karaoğlu
16:10– 16:25 Soru ve Tartışma
16:25 – 16:40 ARA
16:40 – 17:25 METASTATİK HORMON DUYARLI* PROSTAT KANSERİNDE GENİŞLEYEN UFUKLAR
Oturum Başkan: Dr. Çağ Çal
*Kemoterapiye Uygun Olmayan Hastalar
16:40 – 16:55 Metastatik Hormon Duyarlı Prostat Kanserinde Metastatik Yükün Önemi
Dr. Sevil Bavbek
16:55 – 17:10 Metastatik Hormon Duyarlı Prostat Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Tedavi Verilmeli?
Dr. Özlem Er
17:10 – 17:25 Soru ve Tartışma

 

 

27 Aralık 2020, Pazar
09:00 – 09:30 Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Bahadır Şahin
BÖBREK VE TESTİS KANSERLERİ
09:30 – 10:30 BÖBREK VE TESTİS KANSERLERİ
Oturum Başkanları: Dr. Bülent Soyupak, Dr. Işık Aslay
09:30 – 09:40 Evre 1 Testis Tümörlerinde Aktif İzlem Standart Tedavi Olmalıdır
Dr. Oktay Üçer
09:40 – 09:55 Vakalar Eşliğinde Böbrek Kistleri ve Kitlelerinin Radyolojik Değerlendirmesi; Bosniak Sınıflandırmasında 2020 Değişiklikleri
Dr. Eşref Kızılkaya
09:55 – 10:10 Küçük Renal Kitlelerde Biyopsi, İzlem, Ablatif Tedavi Protokolleri ve Minimal İnvaziv Cerrahi
Dr. Tayyar Alp Özkan
10:10 – 10:20 Böbrek Tümöründe Radyoterapi
Dr. Fulya Ağaoğlu
10:20 – 10:30 Soru ve Tartışma
10:30 – 10:45 ARA
10:45 – 11:30 METASTATİK BÖBREK TÜMÖRÜ
Oturum Başkanları: Dr. Haluk Akpınar, Dr. Mustafa Erman
10:45 – 10:55 Sitoredüktif Radikal Nefrektomi Güncel Durum
Dr. Ender Özden
10:55 – 11:10 Metastatik Hastalıkta Sistemik Tedavi
Dr. Yüksel Ürün
11:10 – 11:20 Nonclear Cell Böbrek Tümörlerinde Yaklaşım
Dr. Mehmet Akif Öztürk
11:20 – 11:30 Soru ve Tartışma
11:30 – 11:45 ARA
PROSTAT KANSERİ
11:45 – 12:15 PROSTAT KANSERİNDE LOKAL KÜRATİF TEDAVİLER SONRASI LOKAL NÜKS
Oturum Başkanı: Dr. Özgür Yaycıoğlu, Dr. Vuslat Yürüt Çaloğlu
11:45– 11:55 Radikal Prostatektomi Sonrası Adjuvan ve Erken Kurtarma Radyoterapisi
Dr. Uğur Selek
11:55 – 12:05 Radyoterapi Sonrası Cerrahi
Dr. Bülent Akdoğan
12:05 – 12:15 Soru ve Tartışma
12:15 – 12:30 ARA
12:30 – 13:15
DE NOVO OLİGOMETASTATİK PROSTAT KANSERİ
Oturum Başkanı: Dr. Levent Türkeri
12:30 – 12:40 Cerrahinin Yeri
Dr. Talha Müezzinoğlu
12:40 – 12:50 Radyoterapinin Yeri
Dr. Pervin Hürmüz
12:50 – 13:00 Sistemik Tedavi
Dr. Fatih Köse
13:00 – 13:15 Soru ve Tartışma
13:15 – 13:30 ARA
13:30 – 14:20 METASTATİK KASTRASYONA DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİNDE (mKDPK) DEĞİŞEN PARADİGMALAR
Oturum Başkanı: Dr. Levent Türkeri
13:30 – 13:45 Metastatik Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Sağkalımı Uzatan Tedavi Alternatifleri ve Yeni Gelişmeler
Dr. Çağatay Arslan
13:45 – 14:00 mKDPK Tedavisinde “Alevlenme (Flare)” Fenomeni ve Tedavi Değişikliği Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Dr. Can Öbek
14:00 – 14:20 Soru ve Tartışma
14:20 – 14:35 ARA
14:35 – 15:20 KASTRASYON DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİNDE İSKELETLE İLİŞKİLİ OLAYLAR VE KEMİK KORUYUCU TEDAVİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Dr. Murat Koşan
14:35 – 14:45 Ağrılı Metastazların Tedavisinde Radyoterapinin Rolü
Dr. Cem Önal
14:45 – 14:55 İskelet ile İlişkili Olayların Yönetiminde Kemik Koruyucu İlaçların Yeri
Dr. Yüksel Ürün
14:55 – 15:05 Radyonüklid Tedaviler 
Dr. Elif Özdemir
15:05 – 15:20 Soru ve Tartışma
15:20 KAPANIŞ