14 Aralık 2018, Cuma
13:15 – 13:30

Açılış

Dr. Mahmut Gümüş

Mesane Tümörleri
13:30 – 14:00 Konferans
Oturum Başkanları: Dr. Levent Türkeri, Dr. Esra Kaytan Sağlam
 13:30 – 13:50 Mesane Kanserinde Genomik İmzalar
Dr. Mustafa Erman
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.
 13:50 – 14:00 Soru ve Tartışma
14:00 – 15:00 Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanseri
Oturum Başkanları: Dr. Yaşar Bedük, Dr. Aziz Karaoğlu
Giderek Büyüyen Sorun: BCG Yokluğu
 14:00 – 14:15 Alternatif İntravezikal Tedaviler
Dr. Aydın Mungan
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.
 14:15 – 14:30 Radikal Cerrahi
Dr. İlker Tinay
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.
 14:30 – 14:45 Radyoterapi
Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş
 14:45 – 15:00 Soru ve Tartışma
15:00 – 15:15 Kahve Molası
15:15 – 16:30 Kasa İnvaze Mesane Kanseri
Oturum Başkanları: Dr. Fadıl Akyol, Dr. Ahmet Özet
 15:15 – 15:35 Organ Koruyucu Yaklaşımlar
Dr. Pervin Hürmüz
 15:35 – 15:55 Organ Koruyucu Yaklaşım Sonrası İzlem ve Nükslerin Tedavisi
Dr. Güven Aslan
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.
 15:55 – 16:15 Güncel Radikal Sistektomi
Dr. Sümer Baltacı
 16:15 – 16:30 Soru ve Tartışma
16:30 – 17:15 Sistemik Tedaviler
Oturum Başkanları: Dr. Nilgün Özbek, Dr. Bülent Günlüsoy
 16:30 – 16:45 Neoadjuvan-Adjuvan Kemoterapi
Dr. Özlem Yavaş Ata
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.
 16:45 – 17:00 İleri Evre Hastalıkta İmmunoterapi
Dr. Mutlu Doğan
 17:00 – 17:15 Soru ve Tartışma
17:15 – 18:15 Üst Üriner Sistem Tümörleri
Oturum Başkanları: Dr. Uğur Mungan, Dr. Hasan Şenol Coşkun
 17:15 – 17:30 Tanı ve Cerrahi Tedavide Güncel Sorunlar
Dr. Özgür Yaycıoğlu
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.
 17:30 – 17:45 Adjuvan Radyoterapi
Dr. Enis Özyar
Sunuma ulaşma için tıklayınız.
 17:45 – 18:00 Adjuvan-Neoadjuvan Kemoterapi
Dr. Çağatay Arslan
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.
 18:00 – 18:15 Soru ve Tartışma
18:15 – 19:25 Sözel Sunum Oturumları

Oturum Başkanları: Dr. Ali Arıcan, Dr. Gökhan Çelenkoğlu, Dr. Serdar Özkök

SS001 – SS017

SS008 – Serdar Çelik
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

SS009 – Serdar Çelik
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

SS015 – Halil Cumhur Yıldırım
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

SS016 – Turan Özdemir
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

15 Aralık 2018, Cumartesi
Prostat Kanseri
08:15 – 09:15 Tarama – Tanı – Evreleme
Oturum Başkanları: Dr. Fazilet Ö. Dinçbaş, Dr. Halil Kavgacı
 08:15 – 08:25 PSA Taramasında Güncel Durum
Dr. Deniz Bolat
 08:25 – 08:35 Herediter Prostat Kanseri
Dr. Faysal Dane
 08:35 – 08:45 Tanı Aşamasında Yeni Görüntüleme Olanakları
Dr. Ercan Karaarslan
 08:45 – 08:55 Prostat Biyopsisi: Güncel Algoritma
Dr. Talha Müezzinoğlu
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.
 08:55 – 09:15 Soru ve Tartışma
09:15 – 10:15 Lokalize Prostat Kanseri
Oturum Başkanları: Dr. Bülent Orhan, Dr. Işık Aslay, Dr. Cemil Uygur
 09:15 – 09:30 Aktif İzlem ve Fokal Tedaviler
Dr. Sinan Sözen
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.
 09:30 – 09:45 Robotik Cerrahi Döneminde RP
Dr. Levent Türkeri
 09:45 – 10:00 Hangi RT Yöntemi
Dr. Şefik İğdem
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.
 10:00 – 10:15 Soru ve Tartışma
10:15 – 10:30 Kahve Molası
10:30 – 11:30 Uydu Sempozyumu


Farklı Yüzleriyle Prostat Kanseri
Kemoterapi Almamış mKDPK Hastalarında Yeni Endikasyonu ile XTANDI®
Oturum Başkanı:
Dr. Sevil Bavbek
Konuşmacılar: Dr. Sümer Baltacı,
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

Dr. Nuri Karadurmuş
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

11:30 – 12:15 Lokalize Yüksek Riskli ve Lokal İleri Prostat Kanseri
Oturum Başkanları: Dr. Mert Başaran, Dr. Emin Darendeliler, Dr. Feridun Şengör
 11:30 – 11:45 Cerrahi mi?
Dr. Bülent Akdoğan
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.
 11:45 – 12:00 Radyoterapi mi?
Dr. Gökhan Özyiğit
12:00 – 12:15 Soru ve Tartışma
12:15 – 13:15 Öğle Yemeği
13:15 – 14:15 Uydu Sempozyumu


Metastatik Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Multidisipliner Tedavi Yaklaşımları
Konuşmacılar:
Dr. Cem Önal,
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

Dr. Fatih Köse

14:15 – 15:15 Adjuvan ve Kurtarma Tedavileri
Oturum Başkanları: Dr. Serdar Özkök, Dr. Can Öbek
 14:15 – 14:30 Tedavi Kararında Fonksiyonel Görüntüleme
Dr. Erkan Vardareli
 14:30 – 14:45 RP Sonrası
Dr. Uğur Selek
 14:45 – 15:00 RT Sonrası
Dr. Saadettin Eskiçorapçı
 15:00 – 15:15 Soru ve Tartışma
15:15 – 15:30 Kahve Molası
15:30 – 16:30 Uydu Sempozyumu

Kemik Metastazlarında Hedefe Yönelik Tedavi: Denosumab
Oturum Başkanı:
Dr. Şuayib Yalçın
Konuşmacı: Dr. Çağatay Arslan
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

16:30 – 17:30 de Novo Oligo Metastatik Hastalık
Oturum Başkanlar: Dr. Serdar Turhal, Dr. Deniz Yalman, Dr. Ali Tekin
 16:30 – 16:45 Cerrahinin Yeri
Dr. Çağ Çal
 16:45 – 17:00 Radyoterapinin Yeri
Dr. Cem Önal
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.
 17:00 – 17:15 Sistemik Tedavi
Dr. Gamze Gokoz Doğu
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.
 17:15 – 17:30 Soru ve Tartışma
17:30 – 18:30 Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi
Oturum Başkanları: Dr. Sevil Bavbek, Dr. İlknur Görken
 17:30 – 17:45 Radyonüklid Tedaviler
Dr. Cüneyt Türkmen
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.
 17:45 – 18:15 Sistemik Tedaviler
Dr. Yüksel Ürün
 18:15 – 18:30 Soru ve Tartışma
18:30 – 19:30 Sözel Sunum Oturumları

Oturum Başkanları: Dr. Banu Öztürk,
Dr. Barış Kuzgunbay
SS018 – SS024, SS026 – SS029

SS018 – Ahmet Yıldırım Balık
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

SS022 – Serkan Özler
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

SS023 – Hüseyin Eren
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

SS024 – Tangül Bulut
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

SS027 – Emre Karabay
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

SS028 – Muhammed Fatih Şimşekoğlu
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

SS029 – Muhammed Fatih Şimşekoğlu
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

16 Aralık 2018, Pazar
08:30 – 09:00

Akılcı İlaç Kullanımı 

Dr. Atakan Demir
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

09:00 – 09:45 Testis Tümörleri
Oturum Başkanları: Dr. Fulya Ağaoğlu, Dr. Süleyman Ataus
 09:00 – 09:10 Seminomlarda Radyoterapi: Güncel Durum
Dr. Murat Çaloğlu
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.
 09:10 – 09:20 Evre I Seminoma Yaklaşım
Dr. Mehmet Akif Öztürk
 09:20 – 09:30 Evre I Seminom Dışı Tümörlere Yaklaşım
Dr. Ahmet Bilici
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.
 09:30 – 09:45 Soru ve Tartışma
09:45 – 10:30 Böbrek Tümörlerinde Cerrahi
Oturum Başkanları: Dr. Güzin Demirağ, Dr. Müge Akmansu, Dr. Reşit Tokuç
 09:45 – 10:00 Küçük Renal Kitlelerde Biyopsi, İzlem, Ablatif Tedavi Protokolleri ve Minimal İnvaziv Cerrahi
Dr. Cenk Yücel Bilen
 10:00 – 10:15 Metastatik Hastada Cerrahi (Sitoredüktif Cerrahi- Metastazektomi- Lokal Nüks)
Dr. Barış Kuzgunbay
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.
 10:15 – 10:30 Soru ve Tartışma
10:30 – 10:45 Kahve Molası
10:45 – 12:00 Renal Hücreli Kanserde Sistemik Tedavi
Oturum Başkanları: Dr. Berna Çakmak Öksüzoğlu, Dr. Turgut Alkibay
 10:45 – 11:05 Adjuvan Sistemik Tedaviler
Dr. Güngör Utkan
 11:05 – 11:25 Metastatik Hastalıkta 1. Basamak Tedaviler
Dr. Nuri Karadurmuş
 11:25 – 11:45 Metastatik Hastalıkta 2. Basamak ve Sonrası Tedaviler
Dr. Mustafa Dikilitaş
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.
 11:45 – 12:00 Soru ve Tartışma
12:00 – 12:15 Kapanış