Toplantı Tarihi
26 – 27 Aralık 2020


bgs_tr

ONLİNE BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

1. Bildiriler online olarak http://abstract.icon-mng.com/duot2020/login/index adresinden POSTER ve SÖZEL Bildiri olarak toplanmaktadır. E-posta ya da elden teslim yoluyla gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.

2. Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 2500 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 2500 karakterden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.

3. Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup, farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.

4. Bildiri özeti başlığında, pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.

5. İki adet tablo ve bir adet grafik eklenebilir.

6. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.

7. İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.

8. Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.

9. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, bildiri sahiplerinin kongreye kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

10. Bilimsel Komite değerlendirmesi sonuçları, “Bildiri Kabul” veya “Bildiri Red” mektupları olarak e-posta adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sistemi “AbstractModule” dan da sonuçları takip edebilirsiniz.

11. Posterler 70 X 90 cm boyutlarında hazırlanarak kongre merkezinde ayrılmış olan poster alanına asılmalıdır. Posterlerin asılması için gerekli malzemeler organizasyon komitesi tarafından sağlanacaktır. Posterlerin tümü kongre süresince poster alanında asılı kalacaktır.

DİKKAT: Özetler bildiri kitapçığında orijinal hali ile basılacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle özetin okunaklı-anlaşılabilir olması ve üzerine değişiklik yapılmaması önem taşımaktadır.

SON TESLİM TARİHİ

Son bildiri özeti gönderme tarihi 13 Kasım 2020’ dir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. Sunumlar hiçbir şekilde geri çekilemeyecektir. 

GERİ BİLDİRİM

Bildirilerin kabul edilip edilmediği ile ilgili bildirim 13 Kasım 2020 tarihinden itibaren yapılacaktır. Haberleşmeyi kolaylaştırmak için, e-posta yoluyla ön kabul/red bildirimleri gönderilecektir; bu nedenle, e-posta adreslerinize  20 Kasım 2020 tarihine kadar yazılı bir bildirim almadıysanız, lütfen SERENAS Turizm ile temas kurunuz.