Toplantı Tarihi
16 – 18 Aralık 2016


Davet


Değerli Meslektaşım;

Bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı’nda  ürogenital kanserlere farklı disiplinlerin yaklaşımını ve birlikte başarıyı  nasıl yakalayabileceğimizi tartışacağız.

Ürogenital kanserlerin tanı ve tedavisinde son yıllarda büyük gelişmeler yaşanmış olup daha iyi sonuçlar elde edilmesi için neler yapılması gerektiği önem taşımaktadır. İlk toplantımızı yaptığımız 2008 yılında Radyasyon Onkolojisi, Tıbbi Onkoloji ve Üroloji disiplinlerinin konularını ağırlıklı olarak tartışırken bu yılki toplantımız ek olarak Patoloji, Genetik, Radyodiagnostik ve Nükleer Tıp’daki gelişmelerin ve multidisipliner yaklaşımların tartışıldığı bir toplantı olacaktır.

Bu toplantıda ürogenital kanserlerin tanı ve tedavisinde hizmet veren hekimlerimizle birlikte daha iyiyi nasıl bulabiliriz tartışmalarının yapılacağını umuyor, sizleri 16-18 Aralık 2016’da Antalya’da yapılacak olan 5. Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı’na davet etmekten onur duyuyorum.

Hep birlikte adım adım başarıya…..

Saygı ve Sevgilerimle,

Dr. Serdar Özkök

Düzenleme Kurulu Adına